Samtalerom, operasjonsstuer og egen avdeling for oppvåkning etter operasjonen.

Utstyr og utforming er optimalisert i forhold til alle tenkelige krav til hygiene og for å sikre høy kvalitet i alle ledd av behandlingen. Lokalene inneholder:

  • To romslige operasjonssaler med veggmontert plug-in anestesi. 
  • 3D skanning som et bedre alternativ til tradisjonelle avtrykk.
  • En velutstyrt og effektiv steriliseringssone som ligger smart plassert mellom operasjonssalene bidrar til riktig fokus og trygge arbeidsforhold.
  • Et vel utstyrt Analyserom hvor spesialtannleger og kirurger planlegger og evaluerer inngrepene. Både stasjonære maskiner og en vegghengt storskjerm gjør at fagpersonellet kan studere røntgenbildene ned til minste detalj.
  • Vi har tatt i bruk det mest avanserte røntgenutstyret på markedet, inkludert CBCT/3D med tilknyttet radiologisk personell.
  • Vi diagnostiserer ved hjelp av Boneprox-teknologi som blant annet måler bentetthet og kvalitetssikrer prosessene.
  • Pasientene behandles av erfarne spesialister som til enhver tid er oppdatert på sitt fagfelt.
  • Samtalerommet er lydisolert og et trygt sted å ha en god dialog med pasienten før og etter operasjonen.

Egen oppvåkningsavdeling. Hos oss er pasienten i trygge omgivelser og blir omsorgsfullt tatt hånd om helt til vi ser at vedkommende skikket til å reise hjem.

Kirurgi

Narkose

Om oss